Sidan kunde inte hittas

Sidan du söker kan vara omdöpt eller flyttad.

Om du skrivit in adressen direkt i adressfältet, kontrollera gärna att du stavat rätt.

Gå till Startsidan för sl.se.

Kundservice - information

Du kan alltid komma i kontakt med oss:

Kundtjänst 08 600 10 00 - dygnet runt.

Trygghetscentralen 020 120 25 25 - dygnet runt.

Page not found

The page you are looking for might have been removed or renamed.

If you have typed the URL directly into the address bar, make sure that it is spelled correctly.

Go to the Start page for sl.se.

Customer Service - Information

You can always get in touch with us:

Customer Service +46 8 600 10 00 - around the clock.

Security Center 020 120 25 25 - around the clock (from Swedish phone numbers and SIM cards only).